DONATION

INTERMEDIARY BANK: CITIBANK NA, NEW YORK

SWIFT (BIC): CITIUS33

BENEFICIARY’S BANK: AMERIABANK, YEREVAN

BENEFICIARY’S BANK: SWIFT (BIC) ARMIAM22

BENEFICIARY’S ACCOUNT: 1570072586820101

BENEFICIARY’S NAME: «NOR NAKHIJEVAN» HUMANITARIAN FUND

DETAILS OF PAYMENT *: “Donation”

* Mandatory for filling

INTERMEDIARY BANK: Raiffeisen Bank International AG, Vienna

SWIFT (BIC): RZBAATWW

BENEFICIARY’S BANK: AMERIABANK, YEREVAN

BENEFICIARY’S BANK SWIFT (BIC): ARMIAM22

BENEFICIARY’S ACCOUNT: 1570072586820146

BENEFICIARY’S NAME: «NOR NAKHIJEVAN» HUMANITARIAN FUND

DETAILS OF PAYMENT *: “Donation”

* Mandatory for filling

БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ: AO Райффайзен Банк, Москва
БИК 044525700
К/С 30101810200000000700
ИНН 7744000302

ПОЛУЧАТЕЛЬ: ЗАО АМЕРИАБАНК, ЕРЕВАН, АРМЕНИЯ
К/С 30111810700000110586

ДЕТАЛИ ПЛАТЕЖА*: Для кредитования на счет: 1570072586820158 «NOR NAKHIJEVAN» HUMANITARIAN FUND С указанием назначения платежа։ “Пожертвование”

* Обязательно для заполнения

Շահառուի բանկային տվյալները ՀՀ Դրամով փոխանցում կատարելու համար

Շահառուի բանկ՝ Ամերիաբանկ ՓԲԸ

Շահառուի անվանում՝ «ՆՈՐ ՆԱԽԻՋԵՎԱՆ» ՄԱՐԴԱՍԻՐԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ ՀՄԴ

Շահառուի հաշվեհամար՝ 1570072586820100

Նպատակ դաշտում նշել*՝ «Նվիրատվություն»

*Պարտադիր ենթակա է լրացման