Մեկնարկեց «Գիտավերլուծական հրապարակումներ» գիտագործնական ծրագիրը

Մեկնարկեց «Գիտավերլուծական հրապարակումներ» գիտագործնական ծրագիրը Մեր ներկայի գլխավոր մարտահրավերներից մեկը մնում է մրցունակ գիտության զարգացման հարցը։ Մենք ցանկանում ենք միանալ

Read more

Երիտասարդ առաջնորդների դպրոց

Ծրագիրը նախատեսվում է «Միջազգային հարաբերություններ», «Քաղաքագիտություն», «Պատմություն», «Տնտեսագիտություն», «Իրավագիտություն», «Սոցիոլոգիա» և «Արևելագիտություն» մասնագիտությունների մասով համալսարանական կրթություն ստացող բակալավրի 4-րդ կուրսերի և մագիստրատուրայի ուսման մեջ բարձր առաջադիմություն ցուցաբերող ուսանողների համար։ Ծրագիրը նպատակ ունի խթանելու ապագա առաջնորդների մասնագիտական գիտելիքները գործնականում կիրառելու հմտությունները։

Read more