Մեր երիտասարդները խոսում են իրենց և հայրենի ընդհանուր մարտահրավերների շուրջ

Մեր երիտասարդները խոսում են իրենց և հայրենի ընդհանուր մարտահրավերների շուրջ «Նոր Նախիջևան» մարդասիրական հիմնադրամի «Մենք» երիտասարդական ակումբը նախաձեռնեց իր անդրանիկ

Read more

Հիմնադրամի աջակցությամբ նորոգվեց և կահավորվեց Կապանի թիվ 13 դպրոցի գրադարանը

Հիմնադրամի աջակցությամբ նորոգվեց և կահավորվեց Կապանի թիվ 13 դպրոցի գրադարանը Սյունիքի մարզը մշտապես եղել է «Նոր Նախիջևան» մարդասիրական հիմնադրամի ուշադրության

Read more

Ծրագրավորման դասընթացներ սահմանի երիտասարդի համար

Ծրագրավորման դասընթացներ սահմանի երիտասարդի համար ՀՀ սահմանամերձ բնակավայրերում ապրող երիտասարդների կյանքի որակի բարելավման նպատակով նախատեսում ենք իրականացնել «Ծրագրավորման դասընթացներ սահմանի

Read more

Ծրագրային քննարկումներ Կապանի սահմանամերձ բնակավայրերում

Ծրագրային քննարկումներ Կապանի սահմանամերձ բնակավայրերում Նոր Նախիջևան մարդասիրական հիմնադրամն իր որդեգրած քաղաքականության հիմքում կարևոր տեղ է հատկացնում Հայաստանի Հանրապետության սահմանամերձ

Read more

Երիտասարդ առաջնորդների դպրոց

Ծրագիրը նախատեսվում է «Միջազգային հարաբերություններ», «Քաղաքագիտություն», «Պատմություն», «Տնտեսագիտություն», «Իրավագիտություն», «Սոցիոլոգիա» և «Արևելագիտություն» մասնագիտությունների մասով համալսարանական կրթություն ստացող բակալավրի 4-րդ կուրսերի և մագիստրատուրայի ուսման մեջ բարձր առաջադիմություն ցուցաբերող ուսանողների համար։ Ծրագիրը նպատակ ունի խթանելու ապագա առաջնորդների մասնագիտական գիտելիքները գործնականում կիրառելու հմտությունները։

Read more