ՆՈՐ ՆԱԽԻՋԵՎԱՆ

ՄԱՐԴԱՍԻՐԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ

Նորություններ

ՄԵՆՔ առաջնորդության ակումբ

ՄԵՆՔ առաջնորդության ակումբ

Ի շարունակություն ՄԵՆՔ առաջնորդության դպրոցի ծրագրի նպատակային կետերի՝ հիմնադրամի ջանքերով սկսվում է ձևավորվել ՄԵՆՔ առաջնորդության ակումբը։ Այն նպատակ ունի նպաստելու բակալավրի և մագիստրատուրայի ուսանող­ների, ասպիրանտների, երիտասարդ գիտաշխատողների, ինչպես նաև բարձրա­գույն կրթություն ունեցող երիտասարդների մոտ մաս­նա­­գիտական հմտություն­ների, գիտելիքների զարգացման և դրանց գործ­նականում կիրառման շարունակա­կա­նության ապահովմանը։

Ուրեմն, եթե ցանկանում ես քո գիտելիքները ավելացնել, ձեռք բերել նոր ընկերներ, քեզ դրսևորել նոր միջավայրում և այս ամենի արդյունքում նպաստել մեր հայրենիքի զարգացմանն ու աջակից լինել քո հայրենակցին, միացիր։ ՄԵՆՔ սպասում ենք քեզ։

Լրացրո՛ւ էլեկտրոնային հարցարանը։